Són productes que s’elaboren a partir de carn, greix i menuts del porc i que han estat sotmesos a un tractament tèrmic, ja sigui amb caldera o forn, deixant-los llestos pel seu consum.